windesk.fm

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Kullanılan Uygulamalar

  • windesk.fm Tesis Yönetimi
  • windesk.fm Yardım Masası

“Kamu Özel İş birlikteliği modeli altında, CCN Holding tarafından yapılan 1.3 milyon metrekare ve 3.704 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Mayıs 2018 tarihi itibariyle hizmete girmiş ve yine bu tarihte windesk.fm Tesis Yönetimi ve Yardım Masası uygulamaları devreye alınmıştır.

windesk.fm PPP, PPP Şehir Hastaneleri’nde Ek-14, Ek-18 ve Ek-13 işletme hizmet modeline göre özelleştirilmiştir. Özelleştirilmiş Yardım Masası ve Tesis Yönetimi için hazır mahal, varlık, personel ve 19 farklı hizmet sözleşmesi, SLA servislerinin sunulduğu, performans tabanlı, tüm hizmet sağlayıcıları ve alt tedarikçilere işletme yönetim sistemine yönelik olarak gerçek zamanlı bir uygulama ortamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışmaktadır.

windesk.fm, Çağrı Merkezi santrallerinin tüm özelliklerine “doğrudan entegrasyon” sağlayarak operatörlere tek bir arayüz üzerinden tüm hizmetlere erişim olanağı sağlamaktadır. windesk.fm PPP birçok sistem ve uygulama ile entegre çalışmaktadır. Saha Hizmetlerinde, saha personeli ve hastane personeli için tüm operasyonlar Android ve IOS mobil ortamdan Alt Yardım Masası özelliği ile bütünleşik olarak mobilize edilmektedir. Sahadaki her bir vakaya ait görevler SLA performans metrikleri kullanılarak izlenmekte, analiz edilmekte ve ölçülmektedir. Yellowfin İş Zekâsı ve Raporlama aracı ile gerçek zamanlı yönetim ve hizmet göstergeleri raporlanmaktadır.

Uygulama, her ay hizmet dönemi için mutabakat onay süreçlerini kullanarak işletmenin ve idarenin kullanımı için hazır bir hakediş ve kesinti sistemini hazırlar. Tüm operasyona ait farklı hizmet kategorileri SLA performans metriklerine uygun denetim sistemi ile güvenceye alınır, uygunsuzluklar için vaka takibi yapılır ve denetim raporları ile denetim süreci desteklenir.