Bakım Yönetimi

IoT ve AI Destekli CMMS Yazılımı

Bakım Yönetimi, tesisin sahip olduğu varlıklarının (makine, ekipman, bina, taşıtlar vb.) güvenli, etkin ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için planlı bakım, koruyucu bakım, kestirimci bakım ve acil müdahale süreçlerini içerir.  Tesislerdeki elektrik, mekanik, BT vb. varlık sınıflarının bakım planlarının hazırlanması, takvime alınması, kaynakların belirlenmesi, gibi planlamalarla bakım yönetim süreci uçtan uca yönetilir. Kritik varlıklar sensör – IoT teknolojileri ve ileri seviye iş zekası aracı kullanılarak uygulama verilerine sağlanan entegrasyonla gerçek zamanlı raporlama, yönetim panelleri, performans metrikleri gibi analitik veriler elde edilir.

Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi Temel Bileşenleri

Planlı Bakım: Varlıkların program dahilindeki düzenli bakımlarının yapılması, preventif bakım olarak da adlandırılır ve amacı arızaları önceden engelleyerek maliyetleri minimize etmektir.

Düzenli Onarım: Planlı bakımın ötesinde, belirli kullanım ömrüne ulaşmış, performansında düşüş gösteren varlıkların onarımının yapılmasıdır. Planlı olabilir veya beklenmedik durumları içerebilir.

Acil Müdahale: Beklenmedik arızalar veya acil durumlar için hızlı bir şekilde müdahale edilmesi. Acil durum planları ve ekiplerin hazır bulunması önemlidir.

Bakım Yönetim Sistemi: Bakım faaliyetlerini planlamak, takip etmek ve raporlamak için bir yönetim sisteminin kullanılması.
Bilgi sistemi, iş emirleri ve envanter kontrolünü içerir.

Veri Analizi ve İzleme:
Varlıkların performansını izlemek için sensörler ve diğer izleme araçlarının kullanılması.
Veri analitiği sayesinde bakım ihtiyaçları daha iyi tahmin edilir.

Dokümantasyon ve Raporlama:
Gerçekleştirilen bakım ve onarımların belgelenmesi.
İlgili raporların düzenli olarak incelenmesi ve gelecekteki planlamaya katkı sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi: Bakım için gerekli olan yedek parça ve malzemelerin tedarik zincirinin yönetilmesi. Hızlı bir şekilde gerekli malzemelere ulaşma yeteneği.

Faydalar

Arızaları Önceden Engelleyerek Maliyetleri Minimize Edin

  • Varlıklarınızın özelliklerine uygun bakım tiplerini  planlayın, küçük sorunlar büyük maliyetlere dönüşmeden sorunları bulun ve düzeltin.
  • Bakım iş emirleri için gerekli insan gücü, malzeme, ekipman ve finansal kaynaklarınızı izleyin ve yönlendirin.
  • Kritik varlıklarınız için IoT sensörleri kullanarak kestirimci bakım stratejinizi uygulamaya dahil edin.
  • Teknik ekibinizi gerekli verilerle dolu iş emirleriyle destekleyin, herkesin rolünü ve üzerindeki iş listelerini görmelerini sağlayın.
  • Bakım görevlerini varlık ve konumlar genelinde planlayın.
  • Gezinmesi kolay günlük, haftalık ve aylık görünümlerle bakım planınızı görselleştirin, bakım talimatları, fotoğraf, video gibi kayıtlar ekleyin.
  • Bakım Yönetimiyle, arızaları azaltın, maliyetleri kontrol altına alın ve varlıklarınızın ömürlerinin uzamasına katkı sağlayın.