windesk.fm

Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi

Varlıkların Yaşam Ömrünü, Hizmet Sürdürülebilirliğini Artırın

Tesisinizdeki varlıkların güvenli, etkin, kesintisiz çalışabilmeleri için planlı, koruyucu, periyodik, kestirimci bakım ve acil müdahale süreçlerine ilişkin bakım planlarının hazırlanması, takvime alınması, kaynakların belirlenmesi, güvenliğin sağlanması gibi bir çok süreç uçtan uca yönetilir.

windesk.fm

Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi Uygulamaları

Alan Yönetimi

Alan Yönetimi Süreçlerinizi Koordine Edin

 • Tesisinize ait kat planı verilerini sisteme tanımlayın, alanlarınızın kullanımlarını en verimli düzeye çıkarın. Alanlarınızı işlevsel olarak bölün ve birleştirin.
 • Alanlar içindeki varlıkları, ilişkili hizmet personellerini bütüncül bir şekilde izleyin.
 • Alan kullanımınızı optimize edin, enerji kullanımınızı yönetin, bakım maliyetlerini minimize edin.
 • Alanlardaki varlıklarınızın optimum kullanımı ve yönetimi için kaynak yönetimi yapın.
 • Alanlardaki düzenleme, renovasyon, yer değiştirme gibi hizmetler için planlama yapın.
Varlık Yönetimi

Varlıkların Bakım Verileri ve Analizlerini İzleyin

 • Varlık ve hizmet performanslarını, arıza takiplerini ve anormalliklerini yönetim panellerini kullanarak, tanımlanan metrikler ve KPI’lar üzerinden izleyin.
 • Varlıkların çalışma ve bakım yönetim geçmişlerine ilişkin tüm detaylara erişin.
 • Bakım yönetim planlarını veri ve analizlere dayalı olarak gerçekleştirin. Bakım süreçlerini belgeleyin.
 • Bakım stratejileri ve performans analizleri aracılığıyla maliyetleri optimize edin.
 • Hizmet süreçlerinde personel, malzeme ve diğer kaynakları analiz edin, raporlayın.
 • Paylaşım için raporları PDF ve Excel formatında dışa aktarın.

   

Bakım Yönetimi

Akıllı Dijital Bakım için IoT ve AI Destekli CMMS Yazılımı Kullanın

 • IoT, BMS ve AI destekli CMMS, kestirimci bakımları belirlemek için cihazlarla bağlantı kurar, arıza alarmı alır, sensör verilerini toplar, titreşim, sıcaklık, gürültü seviyesi, enerji tüketimi gibi koşulları tespit eder.
 • Yapay zekâ destekli anormallik tespiti ile öngörülemeyen kesinti sürelerini önleyin.
 • Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimiyle, arızaları azaltın, maliyetleri kontrol altında alın ve varlıklarınızın ömürlerinin uzamasına katkı sağlayın.
 • Varlıklarınızı gerçek zamanlı verileri kullanarak takip edin.
 • Bakım iş emirleri için gerekli insan gücü, malzeme, ekipman, finansal kaynaklarınızı izleyin ve yönlendirin.
 • Gezinmesi kolay günlük, haftalık ve aylık görünümlerle bakım planınızı görselleştirin, bakım talimatları, fotoğraf, video gibi kayıtlar ekleyin.
 • Operasyonel verimliliğinizi artırırken, maliyetlerinizi azaltın.

Personel Yönetimi

Personellerinize İlişkin Tüm Süreçleri Optimize Edin

 • Tesis içindeki personel hareketliliğini izleyin, güvenlik sağlama, kimlik kartı oluşturma ve yetkilendirme süreçlerini optimize edin.
 • Puantaj verileri üzerinden izin, izin türleri, mesai gibi konuların takibini ve raporlamasını yapın.
 • Personelin çalışma saat ve çalışma aktivitelerinin anlık olarak izleyin.
 • Kimlik Kartı Yönetimiyle, tesis personelinin tanımlanması, güvenliği ve operasyonel süreçlere entegrasyonunu sağlayın.
 • Personelin firma kayıtlarını tutun, özlük bilgileri, sertifikasyon, sağlık gibi önemli verileri sistematik bir şekilde kaydedin.

İş Emri Yönetimi

İş Emri Verimliliğinizi Artırın

 • Sınırsız iş emri oluşturun, atayın ve yürütün.
 • İş emirlerini istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan oluşturun.
 • Bakımlarınızı önceden planlayın, ekibinizin günlerini önceden planlamasına olanak tanıyın.
 • Operasyonel deneyim ve dokümanları kurumsal belleğinize kaydedin.
 • Çözüm sürelerini izleyin ve performansı sürekli artırın.
 • Hizmet taleplerini hızlı bir şekilde çözerek iş sürekliliğini sağlayın.
 • Hizmet taleplerinin belirli bir iş akışına göre ilerletin, gerekli durumlarda otomatik atama ve önceliklendirme yapın.
 • Etkileşimi kolaylaştırın, talep durumları hakkında güncel bilgiler sağlayın.

Depo, Malzeme Yönetimi

Dijital Depo – Malzeme Yönetimi Yapın

 • Deponuza ait tüm hareketleri deponuzun fiziksel işleyişine göre kontrol altına alın, malzeme akışını optimize edin.
 • Fiziksel, sanal veya kişisel depo düzeylerini kontrol edin ve depo operasyonlarını verimli bir şekilde yönetin.
 • Stoklarınızı anlık olarak takip edin, stok yerleşim planındaki değişiklikleri izleyin.

 • Malzeme girişlerini, stok düzeltmelerini, stok sayımını, toplama veya sevkiyat planlaması gibi lojistik süreçlerinizi çok daha kolay ve verimli hale getirin.
 • Deponuzdaki malzemeler tanımlanan seviyelerin altına indiğinde sistem sizi uyaracaktır. Malzeme eksikliğinden dolayı ortaya çıkabilecekler hizmet sorunlarını minimize edin.

Sözleşme Yönetimi

Tarafların Hizmet Şartlarına Uygunluğunu Değerlendirin

 • Sözleşme yönetimiyle, iş ortaklarınızla aranızdaki taahhütleri belirleyin, takip edin, riskleri azaltın.
 • Sözleşme şartlarının hukuki normlara uyumlu olarak yönetilmesini sağlayın ve hukuki sorunların önüne geçin.
 • Hizmetlere performans ölçümleri için metrikler, KPI’lar, SLA hedefleri bağlayın.
 • Sözleşme süreçlerini etkili ve verimli olarak yöneterek iş süreçlerindeki verimliliği artırın.
 • Sözleşme kapsamındaki bütçe ve maliyet kontrolleri sağlayarak finansal yönetiminizi güçlendirin.
 • Sözleşme yönetim süreçlerini otomatize edin, izleyin ve raporlayın.

Mobil Uygulama

Operasyonel İş Süreçlerini Daha Verimli Hale Getirin

 • Bakım taleplerini ve acil durum bildirimlerini mobil uygulama üzerinden oluşturun ve çalışan verimliliğini artırın.
 • Bakım bildirimlerini, diğer kullanıcılara hızlı bir şekilde iletin ve izlenebilir yapın.
 • Saha çalışanlarına gerçek zamanlı güncel veri sağlayın.
 • Barkod, NFC veya QR kod okuma gibi özelliklerle varlık tanımlama sürecini hızlandırın.
 • Gereksiz veri girişlerini engelleyin, iş güvenliği ve risk değerlendirmeleri yapın.
 • İş emirlerinin ilerleme ve tamamlanma süreçlerini takip edin.
 • Raporlarınızı mobil ortamdan elde edin.Yardım Masası

Merkezi Bellek Yaratın, Maliyeti Azaltın, Performansı Artırın

 • Tek bir temas noktası üzerinden tüm bildirimleri kayıt altına alın.
 • Uzman personelin son kullanıcılara ve/veya saha ekiplerine rehberlik etmesini sağlayın.
 • Taleplerle ilgili bütün ayrıntıları görün, geçmiş yanıtları inceleyin, taleplerle ilgili önceliklendirmeler yapın.
 • Acil durumlarda otomatik çağrılar oluşturun, hızlı müdahale imkanı sağlayın.
 • Tekrarlayan yanıtları ya da sistem tarafından gönderilen uyarı mesajlarını otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin.
 • Veri analizi ve raporlama araçları kullanarak rapor ve dokümantasyon oluşturun.
 • Bilgi bankası aracılığı ile aramaların bir kısmının yardım masası personeline ulaşmadan, bilgi bankası yönlendirmeleri ile çözüme kavuşturulmasını sağlayın.

Denetim Yönetimi

Dakikalar İçinde Denetim ve Kontrol Listeleri Oluşturun

 • Denetim ve kalite gruplarına veriler ve kanıtlar sunun.
 • Belirlenen denetim planları doğrultusunda operasyonel süreçleri adım adım inceleyin.
 • Tespit edilen uygunsuzlukları kayıt altına alın. Düzeltici ve önleyici eylemlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlayın.
 • Denetim Performans Raporları oluşturun.
 • Yapılan her işlemi anlık olarak izleyin, kayıtlar oluşturun.
 • Denetim süreçlerinin etkinliğini ve denetçilerin yeteneklerini değerlendirin. Denetim süreçlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yönelik önlemler alın.
 • Şeffaflığı artırarak organizasyon içinde ve dış paydaşlar nezdinde hesap verebilirliği sağlayın.

Raporlama Yönetimi

Veri Analizi ve Raporlama Süreçlerini Otomatikleştirin

 • Tanımlanan metrik ve KPI’ları kullanarak. varlıkların performans ve arıza takiplerini yönetim panelleri üzerinden izleyin.
 • Bakım yönetimlerine ilişkin hizmet süreç performanslarını ölçün.
 • Veri analitiği kullanarak performans değerlendirmeleri yapın ve iyileştirin.
 • Bakım Yönetimi hizmet süreçlerinde yer alan tüm kaynakları analiz edin ve raporlayın.
 • İlgili raporların düzenli olarak incelenmesiyle gelecekteki planlamaya katkı sağlayın.
 • Rol ve yetki tanımlarına göre rapor setlerine yetki verin, departmanlar arası veri gizliliğini sağlayın.
 • Grafikler, tablolar ve diğer görsel ögeleri kullanarak, verileri daha etkili raporlara dönüştürün.Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi Uygulama Örneği

Kestirimci Bakım Yönetimi

IoT Tabanlı Kestirimci
Bakımlarınızı Merkezileştirin

 • IoT tabanlı cihazlar, makinelerin çeşitli sağlık parametrelerini izlemeye yönelik sensörleriyle durumu tespiti yapıp, tahmin etmeye ve kanıtlanmış kestirimci bakım olarak otomatik iş emirlerini tetiklemeye yardımcı olurlar.
 • Kestirimci bakım yönetimiyle, beklenmedik ve yüksek maliyet yaratabilecek cihaz arızalarını kontrol altında tutun.
 • İş emirleri için gerekli insan gücü, malzeme, ekipman ve finansal kaynakları görün.
 • Bakım iş emirlerini, varlıklar ve konumlar genelinde planlayıp, programlayın.
 • Tamamlanan görevleri filtreleyerek iş durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin.
 • Günlük, haftalık ve aylık görünümlü, gezinmesi kolay bakım planları hazırlayın.