Bina Çatı Yönetimi

Birçok Fonksiyon Artık Tek Bir Arayüzde

Bina Yönetim Sistemi (BYS) kapsamında Çatı Yönetimi ile windek.fm CAFM’ın bina ve tesis sistemlerinde; ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, enerji, yangın, güvenlik, kamera, giriş çıkış gibi bağımsız çalışan otomasyon sistemlerinin tek bir arayüze taşınması ile tümünün tek bir bakımı yapılacak sistem olarak tasarlanmasıdır. Dolayısı ile mekanik, elektrik ve güvenlik sistemlerinin tekbir platformda bütünleştirilmesi, bu sistemlerin daha verimli bir şekilde planlama, bakım, işletme ve izlenmesini sağlarken, ayrıca enerji tasarrufu özellikleri, sürekli artan işletme maliyetlerini azaltır.

Çatı Yönetimi Temel Bileşenleri

Gerçek Zamanlı Veri Toplama ve İzleme: windesk.fm Çatı Yönetim sistemi, cihazlardan gelen verileri aralıksız olarak toplar ve bu verileri anında analiz ederek otomasyon süreçlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak sağlar. Verilerin gerçek zamanlı toplanması ve analiz edilmesiyle, süreçlerin performans değerlendirilmeleri yapılarak iyileştirilmesi sağlanır.

Uzaktan Kontrol ve Yönetimi: windesk.fm, Tesis ve Çatı Yönetim sistemiyle, tüm süreçlerin uzaktan kontrol edilmesi ve yönetilmesi sağlanarak, tesislerin işgücü ve enerji maliyetleri azaltılır.

Olay Bildirimi ve Kestirimci Bakım Yönetimi: BYS-Çatı Sistemi ile windesk.fm CAFM’nın kesintisiz bağlantısı sayesinde, olağan dışı durumlar ve süreçler hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilir. Süreçlerde meydana gelen anormallikler otomatik alarm ve bildirimlerle kestirimci bakım iş emirleri tetikler ve teknik personele BYS üzerinden bilgilendirme yapılır.

Varlık ve Ekipman Yönetimi: BYS entegrasyonu ile windesk.fm CAFM yazılımı bakım ve servis gereksinimlerini teşhis edebilir, varlıkların kullanımına ve yaşına bağlı olarak bir ekipman ve bileşen parçalarının durumunu tahmin edebilir. Ayrıca varlık verilerini izleyerek yaklaşmakta olan ekipman arızasını da tahmin edebilirler.

Veri Analizi ve Raporlama: Toplanan verileri analiz ederek, süreçlerin performanslarını değerlendirmeye ve iyileştirme yönelik öneriler sunulmasına olanak tanır. İşletmelerin iş süreçlerini daha iyi yönetmeleri için detaylı raporlar hazırlar. Süreçlerin gerçek zamanlı izlenmesi ve kontrolü sayesinde üretim aşamalarının verimliliği ve güvenilirliği artar.

Enerji ve Kaynak Kullanımı Optimizasyonu: windesk.fm Çatı Yönetim sistemleri, belirtildiği üzere enerji ve kaynak kullanımını yakından izleyerek, işletmelerin enerji ve kaynak tasarrufu sağlamasına da ölçülebilir katkılarda bulunur. Bu optimizasyon sayesinde teknolojiyi operasyonel süreçle birleştirerek, tesis faaliyetlerinin çevre üzerindeki karbon ayak izini azaltmayı hedefler.

Entegrasyon: windesk.fm Çatı Yönetimi çeşitli iletişim protokolleri ile entegre olarak haberleşebilmekte, farklı cihaz ve sistemlerin bir arada çalışmasına olanak tanıyarak, süreçlerin esnek ve modüler bir yapıya sahip olmasına olanak sağlamaktadır.

Faydalar

Birçok Fonksiyon Artık Tek Bir Noktada

  • Bağımsız çalışan otomasyon sistemlerini “tek bir arayüzde” ve “tek bir bakım sistemi” yönetimi altında toplayın.
  • Uzaktan İzleme ve Kontrol özelliği ile bina sistemlerinizi uzaktan izleyin, kontrol edin ve yönetin.
  • Gerçek zamanlı veri toplama ve analiz etme özelliği ile süreç performanslarınızı  değerlendirin, sürekli iyileştirmeler yapın.
  • Süreçlerde meydana gelen anormallikler  için kestirimci bakım iş emirleri açın.
  • Enerji ve kaynak kullanımını yakından izleyerek, işletmeleriniz için enerji ve kaynak tasarrufu sağlayın.
  • Entegrasyon yetenekleri ile birbiri ile haberleşen bu fonksiyonlar sayesinde sistem sürekliliği, iş verimililiği, kaynak yönetimi, anlık kriz yönetimi gibi tüm kritik süreçleri bütüncül bakış açısıyla kolayca yönetin.