Denetim Yönetimi

Operasyonel İş Süreçlerinizi Düzenli Olarak İyileştirin

Denetim Yönetimi, Tesis Yönetim çözümünün bir parçası olarak, operasyonel süreçlerin düzenli olarak kontrol edilmesini, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Özellikle kalite ve denetim birimlerinin çalışmaları için gerekli kanıtlar sunulurken, analitik araç kullanılarak risk yönetim raporlamalarına çıktı sağlanır. Denetim uygulaması, kullanıcılara etkin bir denetim süreciyle operasyonel mükemmelliği sürdürme ve iyileştirme fırsatları yaratma imkanı sunarken, risk izleme içinde altlık sağlar.

Denetim Yönetimi Temel Bileşenleri

Ek-14 PPP Bazında Denetim Planları (Şehir Hastaneleri): Ek-14 PPP standartlarına uygun olarak hazırlanır. Hastanelerinin operasyonel süreçlerini düzenli olarak değerlendirme ve kontrol etme amacını taşır. Bu planlar, belirlenen kalite standartlarına uygunluğu ve performansı değerlendirmek için kullanılır.

Denetim İş Emri ve Kontrol Listeleri: Denetim planları doğrultusunda operasyonel süreçlerin adım adım incelenmesini sağlar. Bu belgeler, denetim sürecini yönetirken takip edilecek adımları ve kontrol noktalarını tanımlar.

Uygunsuzluklar İçin Vaka Takibi: Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzlukların kayıt altına alınması ve takip edilmesidir. Vaka takibi, düzeltici ve önleyici eylemlerin planlanması ve uygulanmasını içerir. Ayrıca, gelecekte benzer uygunsuzlukların önlenmesi için iyileştirme fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

Denetim Performans Raporları: Denetim süreçlerinin performansını değerlendirir. Denetim planlarına uygunluk, tespit edilen uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici eylemler gibi önemli bilgileri içerir. Müşteriye, operasyonel mükemmeliyetin sağlanması için önemli bir geri bildirim sağlar.

Denetçi Performans Raporları: İç ve dış denetçilerin performansını değerlendiren raporlardır. Bu raporlar, denetim süreçlerinin etkinliğini ve denetçilerin yeteneklerini değerlendirir. Bu değerlendirmeler, denetim süreçlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlar.

Faydalar

Operasyonel Mükemmelliği Sürdürme ve İyileştirme

  • Belirlenen denetim planları doğrultusunda operasyonel süreçleri adım adım inceleyin.
  • Tespit edilen uygunsuzlukları kayıt altına alın. Düzeltici ve önleyici eylemlerin planlanması ve uygulanmasını sağlayın.
  • Denetim Performans Raporları oluşturun.
  • Denetim süreçlerinin etkinliğini ve denetçilerin yeteneklerini değerlendirin. Denetim süreçlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yönelik önlemler alın.
  • Şeffaflığı artırarak organizasyon içinde ve dış paydaşlar nezdinde hesap verebilirliği sağlayın.