Enerji Yönetimi

Enerji Yönetiminde Dijital Dönüşüm

Endüstriyel ve ticari tesisler için güçlü yeteneklerle donatılmış Enerji Yönetim çözümü; elektrik, su, ısıtma ve soğutma gibi enerji kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını, yönetilmesini sağlar. Enerji yönetiminin aktif şekilde kullanılması; metrekare başına düşen enerji giderlerini verimli bir şekilde kullanarak giderleri azaltılmasını sağlar. Dolayısıyla aynı miktarda enerjiyi kullanan işyerlerinde daha fazla üretim yapılarak kar oranı artar. Enerji Verimlilik ve kontrol sistemleriyle entegrasyon sağlayan uygulama, IoT, Enerji Otomasyonu, veri analizi yöntemleri ile bina, tesis ve iş yerlerinde izleme ve kontrol çözümlerine destek sağlayarak önemli enerji tasarrufu sağlanır.

Enerji Yönetimi Temel Bileşenleri

Enerji Tüketim İzleme: Tesisin enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleme imkanı. Belirli zaman aralıklarında enerji tüketim raporları oluşturma ve geçmiş verileri analiz etme.

Verimlilik Analizi: Tesis içindeki cihazların ve sistemlerin enerji verimliliğini analiz etme. Potansiyel enerji tasarrufu fırsatlarını belirleme ve değerlendirme.

Maliyet Analizi: Enerji tüketimine ilişkin maliyetleri izleme ve raporlama. Enerji verimliliği artışının maliyet tasarrufuna nasıl katkı sağlayabileceğini gösterme.

Akıllı Otomasyon ve Kontrol:
Enerji kullanımını optimize etmek için akıllı otomasyon ve kontrol sistemleri entegrasyonudur. Programlanabilir termostatlar, aydınlatma ve diğer cihazlar arasında enerji tasarrufu sağlar.

Çevresel Etkiler: Enerji tüketimini azaltmanın çevresel etkilerini vurgulama. Sürdürülebilir enerji uygulamalarının kullanımının çevresel sürdürülebilirlik açısından faydalarını vurgulama.

Uyarı ve Bildirimler: Anormallikler, aşırı enerji tüketimi durumunda otomatik uyarılar ve bildirimler alabilme, acil durumlar veya potansiyel sorunlar konusunda bilgilendirme.

Entegrasyon Yetenekleri: Enerji yönetimi modülünün diğer tesis yönetimi modülleriyle ve harici sistemlerle entegrasyon yetenekleri. Enerji verilerinin tesis yönetimi süreçleriyle bütünleşik bir şekilde kullanımı.

Kullanıcı Dostu Arayüz: Kolay anlaşılır bir kullanıcı arayüzü ile enerji verilerini hızlıca görebilmesi, raporlama araçları ve grafiklerle bilgileri etkili bir şekilde sunulmasını sağlar.

Faydalar

Enerji Verimliliğini Artırın, Kaynakları Optimize Edin

  • Enerji tüketimini izleme, analiz etme, enerji verilerini raporlama ve enerji verimliliği önlemlerini planlayın.
  • İstenilen alanlarda, istenilen tarih aralıklarında tüketim verilerini kontrol edin, tüketimlerle ilgili alarmlar oluşturun.
  • IoT sayaç tüketim takibi, lokasyon tüketim takibi yapın. Verilerinizi kıyaslayarak enerji verimliliği için gerekli kararları kolaylıkla alın.
  • İyi bir enerji yönetimi stratejisiyle, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramlarına katkı sağlayın.
  • Kurumunuza çevresel sorumluluk bilinci kimliğini kazandırın, marka değerini artırın.
  • Devletleri tarafından belirlenen enerji verimliliği düzenlemelerine ve yönetmeliklerine olan uyumunuzu kolaylaştırın.