windesk.fm

Kullanıma Hazır Entegrasyonlar

windesk.fm Platformu, tesislerin operasyonel hizmet süreçlerinde çatı rolü üstlenen, günlük olarak kullanılan kritik uygulama kaynaklarını merkezi olarak birbirine bağlayarak bütünleşik çalışabilen bir platformdur.

windesk.fm; Bina Yönetim Sistemi, IoT sensörler, RFID Sistem, PDKS Sistem, SAP, Hastane Bilgi Sistemi, Çağrı Merkezi Santrali, BT Sistem, İş Zekası gibi hazır entegrasyonlar kullanmakta olup, diğer uygulamalarla olan entegrasyonunu BT insan kaynağı yardımına minimum ihtiyaç duyarak gerçekleştirmektedir.