Hizmet Yönetimi

Optimize Hizmet Kalitesi ve Maliyet Kontrolü için

Destek Hizmet Yönetimi; teknik bakım hizmet yönetim sistemi dışında kalan hizmetlerin (temizlik, atık, güvenlik, bahçe, peyzaj bakımı gibi) yönetimidir. windesk.fm Hizmet Yönetimiyle, tesis, bina ve iş yerlerinde hizmet süreçlerinin kolay bir şekilde planlanması, sunulması, yönetilmesi ve iyileştirilmesi dijital ortama taşınmaktadır. Dijital dönüşümde ana amaç, o ortamlarda yaşayan ve/veya kullanan müşteri ve/veya çalışanların memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini izlemek, ölçmek, optimize etmek ve maliyetleri kontrol altında tutmak gibi hedeflere ulaşmaya yardımcı olur. Destek hizmetleri planlı, çağrı tabanlı ve IoT sensörler kullanılarak kestirimci hizmet yönetimi olarak uygulanabilir.

Hizmet Yönetimi Temel Bileşenleri

Hizmet Talepleri Yönetimi: Müşteri veya iç kullanıcıların hizmet taleplerini alır, takip eder ve yönetir. Otomatik atama ve önceliklendirme gibi özelliklere sahiptir.

İş Akışı Yönetimi: Hizmet taleplerinin belirli bir iş akışına göre ilerlemesini sağlar.
Belirli görevlerin atanması, onay süreçleri gibi iş süreçlerini destekler.

Varlık ve Kaynak Yönetimi: Hizmet sunumu için gerekli varlıkları ve kaynakları takip eder. Personel ataması, ekipman yönetimi gibi işlevleri içerir.

Performans İzleme ve Analitik: Hizmet süreçlerinin performansını ölçer ve raporlar. Veri analitiği araçlarıyla hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini değerlendirir.

İyileştirme Süreçleri: Hizmet yönetimi süreçlerini sürekli olarak değerlendirir ve iyileştirme fırsatları belirler. Müşteri geri bildirimleri ve performans analizi temelinde geliştirmeler yapar.

İşbirliği Araçları: Ekip üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırmak için işbirliği araçları sunar. Ortak çalışma, belge paylaşımı gibi özellikleri içerir.

Güvenlik ve Uyumluluk: Hizmet yönetimi süreçlerinin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlar. Veri güvenliği, erişim kontrolü gibi önlemleri içerir.

Faydalar

Süreçlerin Otomasyonu ve İyileştirmeyle Azalan Maliyet

  • Müşteri veya iç kullanıcıların gelen hizmet taleplerini alın, süreçleri etkili bir şekilde planlayın, uygulayın, izleyin ve yönetin.
  • Hizmet verilerini analiz ederek, hizmet  kalitesini sürekli iyileştirin.
  • Hızlı yanıt, proaktif hizmet yaklaşımı ve etkin iletişimle iç kullanıcı ve müşteri memnuniyetini artırın.
  • Personel ataması, ekipman, depo sarf yönetimi  gibi konularda kaynak yönetimi yapın. Kaynakları daha etkin kullanın.
  • Veri analitiği ile sürekli performans izleme ve iyileştirmesi sağlayın.
  • Hizmet taleplerini hızlı bir şekilde çözerek iş sürekliliğini ve performans metriklerini artırın.