İş Emri Yönetimi

Kolay, Hızlı ve Görünür İş Süreçleri

İş Emri Yönetimi, bir tesis içindeki operasyonel süreçlerin düzenlenmesi ve izlenmesi için kullanılan bir yönetim sistemidir. Belirli bir görev/projenin başlangıcından sonuna kadar olan tüm tanımlı adımları kayıt altına alır, planlama, görev atama, önceliklendirme, izleme, tamamlama, belgeleme ve sonucu analiz etmek amacıyla kullanılır. İş Emri Yönetiminin temel amacı, iş süreçlerini daha verimli hale getirirken aynı zamanda hizmet operasyonlarını hızlı, kolay ve görünür kılmaktır. İleri seviye İş Zekası aracı kullanılarak uygulamaya ait verilere entegre olunur, gerçek zamanlı raporlar, yönetim panelleri ve performans metrikleri gibi analitik aracı ile karar destek çalışmaları sağlanır.

İş Emri Yönetimi Temel Bileşenleri

İş Emri Oluşturma: Bir iş veya projenin başlatılması için oluşturulan iş emri, işin nitelikleri, süreç adımları, tahmini süre, kaynaklar ve diğer tüm ayrıntıları kapsar.

İş Emri Atama: Oluşturulan iş emrinin ilgili çalışan veya ekibe atanmasını, işin kapsamını ve kapsama ilişkin görev ve kaynakları tanımlar.

İş Emri İzleme: Oluşturulan iş emiri sürecinin izlemesi, işin ne kadarının tamamlandığını, tahmini sürelerin karşılanıp karşılanmadığını ve olası sorunları değerlendirmeyi içerir.

Kaynak Yönetimi: İş emirleri için gerekli kaynakları belirleme ve yönetme sürecidir. Bu kaynaklar arasında insan gücü, malzeme, ekipman ve finansal kaynaklar bulunabilir.

Süreç Takibi: İş emirlerinin süreç adımlarını izleme ve gerekirse revize etmesi sürecinde süreçlerinin optimize edilmesin ve performansın iyileştirilmesi sağlanır.

İş Emri Tamamlama: İşin tamamlanmasının ardından iş emrini kapatması aşamada işin son durumu değerlendirilir ve varsa raporlar ve belgeler düzenlenir.

Faydalar

Zaman ve Maliyeti Azaltırken, Operasyonel Performansı Artırın

  • Operasyonel süreçlerinizin daha etkili ve verimli olmasını sağlayın.
  • Bu süreçleri düzenli ve yapılandırılmış bir şekilde yönetin, kaynakları daha etkili kullanın, zaman ve maliyet tasarruf edin.
  • Operasyonel performansın artırmalarına katkı saylayın.
  • Geçmiş iş emri deneyimlerden elde ettiğiniz öğrenmeleri kullanarak gelecekteki iş emirlerinizin daha verimli planlamasını sağlayın.
  • Tüm iş emri detaylarını merkezi bir sistemde toplayın.
  • Evrak işlerini yaşamınızdan çıkarark dijital dönüşüme katkı sağlayın.
  • Daha iyi bütçeleme ve planlama yaparak hizmet ve bakım personeli için kolay erişim sağlarken, mevzuat uyumluluğuna katkı ve destek verin.