Kalite Politikamız

Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş. kalite standartlarını uygularken;

  • Müşterilerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, anlayıp, hızlı-tam-etkin bir hizmet sunarak memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Özgün hizmet prensibiyle aranılan/güvenilen firma olmayı,
  • Hizmetlerinde, yeni yöntemler arayıp, sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket ederek teknolojide liderliğe ulaşmayı ve uluslararası alanda rekabet edecek seviyeye gelmeyi,
  • Müşteri şartlarına, kanunlara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak uzman personel, ekipman ve kaynakların etkin kullanımı ile gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmayı,
  • Çalışanlarının katılımı ile dürüstlük ve güven içerisinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen kurallara uygun şekilde sorumluluk üstlenmeyi ve etkin katılım sağlamayı,
  • Yaratıcı, yenilikçi yaklaşımları destekleyerek, şirket içi/dışı eğitimler yoluyla çalışanlarının kişisel gelişimi için gereken tüm kaynakları kullanıma sunmayı,
  • Çevreye duyarlı teknoloji üretmeyi

politika edinmiştir.