Personel Yönetimi

Personel Yönetimi Hiç Olmadığı Kadar Kolay

Hizmet süreçlerinde görev alan çalışanların bilgilerinin kaydedilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Çalışanların kişisel ve profesyonel bilgilerini düzenli ve güvenli bir şekilde saklar. Bilgilerin güncellenmesi, izlenmesi ve yetkilendirme süreçlerinin otomatikleştirilmesiyle personel yönetimini daha verimli hale getirir. Entegre kullanıcı yönetimi ile birleştirilerek, çalışanların firma bazlı olarak otomatik yetkilendirilmesi sağlanır ve firma içi operasyonlar daha düzenli bir hal alır. İleri seviye iş zekası aracıyla, uygulama verilerine entegrasyon sağlanarak gerçek zamanlı raporlama, yönetim panelleri, performans metrikleri gibi analitik veriler elde edilir.

Personel Yönetimi Temel Bileşenleri

Firma Kayıtları: Sözleşmeli veya dış kaynak personelin firma kayıtlarının tutulması.

Personel Kayıtları: Özlük bilgileri, sözleşme detayları, maaş bilgileri gibi önemli verilerin sistematik bir şekilde kaydedilmesi.

Çalışma Saatleri Takibi: Personelin çalışma saatlerinin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi.

Personel İzinleri: Giriş-çıkış zamanları, izin durumları ve diğer çalışma aktivitelerinin anlık izlenmesi.

Günlük, Haftalık, Aylık İzleme Raporları: Personelin günlük, haftalık veya aylık çalışma saatlerinin kaydedilmesi.

Raporlama: Puantaj verileri üzerinden izin, izin türleri, mesai gibi konuların takibi ve raporlanması.

Personel Kimlik Kartları: Yeni personel kimlik kartı basımı, kayıp, çalıntı, iptal edilen kimlik kartı süreçleri.

Faydalar

Personellerinize İlişkin Tüm Süreçleri Optimize Edin

  • Tesis içindeki personel hareketliliğini izleyin, güvenliği sağlama, kimlik kartı oluşturma ve yetkilendirme süreçlerini optimize edin.
  • Kimlik Kartı Yönetimiyle, tesislerdeki personelin tanımlanması, güvenliği ve operasyonel süreçlere entegrasyonunu sağlayın.
  • Personelin firma kayıtlarının tutun, özlük bilgileri gibi önemli verileri sistematik bir şekilde kaydedin.
  • Personelin çalışma saat ve çalışma aktivitelerinin anlık olarak izleyin.
  • Puantaj verileri üzerinden izin, izin türleri, mesai gibi konuların takibini ve raporlanmasını yapın.
  • Sensör – IoT teknolojileri kullanarak süreçleri akıllı olarak yönetin.