Raporlama Yönetimi

Sürdürülebilir Bir Karar Destek Sistemi

Tesisteki tüm operasyona ait veriler gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınır ve kullanılır. Operasyonlarınızda daha fazla görünürlük sağlanırken, performans metrikleri tanımlanarak izlemek istenilen konulara hedefler bağlanabilir. Hem operasyonel rutin raporlar sağlanmakta hem de iş zekası analiz ve rapor aracı ile farklı veriler ve konular için sürdürülebilir bir karar destek sistemi sunulmaktadır.

Raporlama Yönetimi Temel Bileşenleri

Özelleştirilebilir Raporlar:
Müşteriler, ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir raporlar oluşturabilirler. Belirli zaman aralıklarında veya olaylara bağlı olarak raporlar düzenleme imkanı.

Performans İzleme: Tesisin genel performansını izleyebilmek için anlık ve geçmiş verilere erişim. Farklı tesis bileşenleri ve sistemlerin performansını karşılaştırma.

Maliyet Analizi: Tesis işletme maliyetlerini detaylı bir şekilde analiz etme. Belirli süreçlerin veya sistemlerin maliyet etkinliğini değerlendirme.

Enerji Verimliliği: Enerji tüketimini izleyerek ve analiz ederek enerji verimliliği iyileştirme fırsatları belirleme. Enerji tasarrufu sağlayan önlemlerin etkilerini raporlama.

Sürdürülebilirlik Raporları:
Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusundaki ilerlemeyi gösteren sürdürülebilirlik raporları oluşturma.

Acil Durum ve Güvenlik Raporları: Acil durum senaryolarına hazırlık ve güvenlik protokollerini izleme. Acil durum durumlarında anında bilgilendirme ve raporlama.

Varlık Yönetimi: Tesis içindeki varlıkların durumu, bakım geçmişi ve envanter bilgilerini içeren raporlar oluşturma. Varlık performansını ve kullanımını izleme.

Otomasyon ve Zaman Tasarrufu:
Otomatik rapor oluşturma ve düzenli rapor gönderimi ile zaman tasarrufu sağlama. Veri analizi ve raporlama süreçlerini otomatikleştirme.

İlerleme Göstergeleri: Belirlenen hedeflere ulaşma konusundaki ilerlemeyi gösteren gösterge panoları ve raporlar oluşturma. Performans trendlerini izleyerek stratejik kararlar alma.

Kullanıcı Dostu Arayüz: Kullanıcı dostu bir arayüzle raporları anlamak ve çıktıları etkili bir şekilde kullanmak. Grafikler, tablolar ve diğer görsel öğelerle bilgileri daha etkili sunma.

Faydalar

Veri Analizi ve Raporlama Süreçlerini Otomatikleştirin

  • Hizmet süreçlerinin performansını ölçün ve raporlayın.
  • İş Zekası aracı ile üst yönetim karar destek pano ve analiz sistemlerini kullanın.
  • Veri analitiği araçlarıyla hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini değerlendirin.
  • Veri analitiği ile sürekli performans izleme ve iyileştirme sağlayın.
  • Operasyonel kullanıcılara yönelik tasarlanmış, canlı sistemler üzerinden anlık veri ile entegre çalışan izleme panoları ve raporları içeren operasyonel raporlama yapın.