windesk.fm

Sağlık Kampüsleri Tesis Yönetimi

windesk.fm CAFM çözüm kapsamı altında sağlık alanına iki farklı uygulamamız bulunmaktadır. PPP Entegre Şehir Hastaneleri uygulama kapsamında; Yardım Masası ve Tesis Yönetim başlıkları altında entegre sağlık kampüslerinde uçtan uca çözüm sağlanırken, diğer bir çözüm olarak da sağlık sektöründe hizmet sunan üniversite hastaneleri, özel zincirler ve devlet hastaneleri kapsamında hastane tesis işletme yönetimlerine yönelik çeşitlendirilmiş akıllı hizmet çözümleri sunulmaktadır.

windesk.fm PPP

Performans Tabanlı Hizmet Sözleşmeleri Yönetimi

windesk.fm,  Performans Tabanlı Hizmet Sözleşmeleri Yönetimi, PPP Şehir Hastanelerinde Sağlık Bakanlığı’nın çerçeve sözleşmesine destek olan, Ek-14, Ek-18, EK-5 ve Ek-13 gibi işletme hizmet modeline göre özelleştirilmiştir.  Yardım Masası ve Tesis Yönetimi kapsamında mahal, varlık, bakım, sözleşme – SLA, çağrı merkezi, iş emri, personel, depo ve diğer 3. parti sistemler ve geniş entegrasyon servisleri ile hem hastane işletmeni hem de tüm hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılır. Çözüm, hastane işletme yönetim sistemine uygun özelleştirilerek gerçek zamanlı bir uygulama ortamında çalışmaktadır.

Sağlık Kampüsleri Tesis Yönetiminde

Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi (CMMS)

Bakım yönetimi, sağlık tesislerine ilişkin varlıkların (makine, ekipman, bina, taşıtlar vb.) kesintisiz, güvenli ve etkin şekilde çalışmalarını sağlamak için planlı, koruyucu, kestirimci bakımları, düzenli onarım ve acil müdahale süreçlerini içerir.

Sağlık Tesislerindeki mekanik, elektronik vb. sınıf varlıkların bakım planlarının hazırlanması, takvime alınması, kaynak yönetimi gibi süreçlerin uçtan uca yönetilmesini kapsar. Kritik varlıkların, RFID, sensör-IoT teknolojileri kullanılarak uygulama ile etkileşim içinde kesintisiz çalışmaları sağlanır.

Uygulamaya entegre edilen ileri seviye iş zekâsı aracıyla, yönetimler için gerçek zamanlı raporlar, yönetim panelleri ve performans metrikleri gibi analitik veriler hazırlanır.

Varlık Yönetimi

Kritik Varlıkların IoT Sensörlerle İzlenmesi

 • Alan ve varlık tanımlamaları yapın.
 • Varlıklarınızı sınıflandırın ve yönetin.
 • Her türlü varlığa ait tarihçe, doküman ve kütüphane yönetimi yapın.
 • Varlıklarınıza verdiğiniz kimlik bilgileri ile QR, Barkod vb. araçlarla 360 derece, varlık hikayesini mobil cihazlar üzerinde görün.
 • Tesisinizdeki varlıklarınızı izleyin, envanterlerinizi yönetin, bakım planları oluşturun, varlık yaşam döngülerini optimize edin.
 • Kritik varlıkların performansını izlemek için IoT sensörler ve diğer izleme araçlarını kullanın.
 • Gerçek zamanlı RFID yönetimi ve ekipman sayımı yeteneğini kullanın.

Bakım Yönetimi

IoT Tabanlı Önleyici ve Koruyucu Bakımlarınızı Merkezileştirin

 • Makinelerinizin çeşitli sağlık parametrelerini izlemeye yönelik IoT tabanlı cihaz sensörleriyle kanıtlanmış kestirimci bakım iş emirlerini tetikleyin.
 • Tamamlanan görevleri filtreleyerek iş durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin.
 • İş emirleri için gerekli insan gücü, malzeme, ekipman ve finansal kaynakları görün, bakım görevlerini varlıklar ve konumlar genelinde planlayın ve programlayın.
 • Gezinmesi kolay günlük, haftalık ve aylık görünümlerle bakım planınızı görselleştirin. PDF ve Excel dosyalarını paylaşın.
 • Veri analitiği sayesinde bakım ihtiyaçlarına daha iyi tahminler oluşturun, maliyet etkinliğini değerlendirin.
 • Bakım planlarını verilere ve analizlere dayalı olarak gerçekleştirin.
 • Bakım stratejileri ve performans analizleri aracılığıyla maliyetleri optimize edin.

Personel-Kullanıcı Yönetimi

İç ve Dış kaynak Personellerinize İlişkin Süreçleri Optimize Edin

 • Tesis içindeki personel hareketliliğini izleyin, güvenliği sağlama, kimlik kartı oluşturma ve yetkilendirme süreçlerini optimize edin.
 • Personellerinizi hizmet, yetki ve yetkinliklerine göre tanımlayın.
 • Puantaj verileri üzerinden izin, izin türleri, mesai gibi konuların takibini ve raporlamasını yapın.
 • Personelin çalışma saatlerini ve çalışma aktivitelerini anlık olarak takip edin.
 • Kimlik Kartı Yönetimiyle, tesis personelinin tanımlanması, güvenliği ve operasyonel süreçlere entegrasyonunu sağlayın.
 • Personelin firma kayıtlarının tutun, özlük bilgileri, sertifikasyon, sağlık gibi önemli verileri sistematik bir şekilde kaydedin.

İş Emri Yönetimi

Hizmet ve Personel Bazlı İş Emri Yönetimi

 • Planlı ve/veya plansız gelişen her türlü aktivite için iş emri oluşturun, atayın ve yürütün.
 • Hizmet taleplerinin belirli bir iş akışına göre ilerlemesini sağlayın, gerekli durumlarda otomatik atama ve önceliklendirme yapın.
 • Bakımlarınızı önceden planlayın ekibinizin günlerini önceden planlamasına olanak tanıyın.
 • Hizmet taleplerini hızlı bir şekilde çözerek iş sürekliliğini sağlayın.
 • İş emirlerini istediğiniz yerden istediğiniz cihazdan oluşturun.
 • Çözüm sürelerini izleyin ve performansı sürekli artırın.
 • Etkileşimi kolaylaştırın, talep durumu hakkında güncel bilgiler sağlayın.
 • Hazır bakım ve kontrol şablonlarının teknik ekiplere sağlanması ile hizmet sunum kalitesini ve kayıt belleğini artırın.

Depo, Malzeme Yönetimi

Ekipman, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Yönetimi Yapın

 • Deponuza ait tüm hareketleri, deponuzun fiziksel işleyişine göre kontrol altına alın, malzeme akışını optimize edin.
 • Varlık ve bakım süreçlerine ait veri analizleri ile optimum stok seviyesi geliştirin.
 • Fiziksel, sanal  veya kişisel depo  düzeylerini kontrol edin ve depo operasyonlarını verimli bir şekilde yönetin.
 • Stoklarınızı anlık olarak takip edin, yerleşim planındaki değişiklikleri izleyin.
 • Malzeme girişlerini, stok düzeltmelerini, stok sayımını, toplama veya sevkiyat planlaması gibi lojistik süreçlerinizi çok daha kolay ve verimli hale getirin.
 • Depodan çıkartılarak sahada kullanılacak ve / veya kurulum yapılacak cihazları yaşam döngüsüne entegre edin.
 • Yapılan her işlemi anlık olarak izleyin, kayıtlar oluşturun.

Sözleşme Yönetimi

Hizmet Tedarikçilerinizin Sözleşmelerini Yönetin

 • Sözleşme yönetimiyle, iş ortaklarınızla aranızdaki taahhütleri belirleyin, takip edin, riskleri azaltın.
 • Sözleşme süreçlerini etkili ve verimli olarak yönetin, iş süreçlerindeki verimliliği artırın.
 • Hizmet personelini yetkinliklerine göre takip edin.
 • Hizmetlere SLA tabanında performans metrikleri tanımlayın.
 • Etkili ve verimli Sözleşme Yönetimiyle müşteri veya iş ortaklarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirin.
 • Sözleşme şartlarının hukuki normlara uyumlu olarak yönetilmesini sağlayın ve hukuki sorunların önüne geçin.
 • Sözleşme kapsamındaki bütçe ve maliyet kontrolleri sağlayarak finansal yönetiminizi güçlendirin.
 • Sözleşme yönetim süreçlerini otomatize edin, izleyin ve raporlayın.Mobil Uygulama

İş Süreçlerini Hızlandırın,
Çalışan Verimliliğini Artırın

 • Bakım taleplerini ve acil durum bildirimlerini mobil uygulama üzerinden oluşturun ve çalışan verimliliğini artırın.
 • İş emirlerinin ilerleme ve tamamlanma durumlarını takip edin. Canlı veri analizi ile karar alma süreçlerinizi destekleyin.
 • Barkod veya QR kod okuma gibi özelliklerle, varlık tanımlama sürecini hızlandırın.
 • Bakım bildirimlerini, diğer kullanıcılara hızlı bir şekilde iletin ve izlenebilir yapın.
 • Hızlıca iş güvenliği ve risk değerlendirmeleri yapın.
 • Gereksiz veri girişlerini engelleyin.
 • Saha çalışanlarına gerçek zamanlı güncel veri sağlayın.

Sağlık Kampüsleri Tesis Yönetiminde

Destek Hizmetleri Yönetimi

windesk.fm Hizmet Yönetimi; sağlık tesislerine ilişkin (temizlik, ilaçlama, atık yönetimi, güvenlik, otopark, resepsiyon vb.) hizmet süreçlerinin planlanması, uygulanması, yönetilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

Akıllı Hizmet Yönetimi çözümleriyle müşteri ve çalışan memnuniyeti artmakta, hizmet kalitesinin optimizasyonunun sağlanmasının yanı sıra maliyetler kontrol altına alınmaktadır.

Hizmet Yönetimi

Hizmet Süreçlerinizi Planlayın, Yönetin, İyileştirin

 • Müşteri veya iç kullanıcıların gelen hizmet taleplerini alın, süreçleri etkili bir şekilde planlayın, uygulayın ve yönetin.
 • Kaynak yönetimi yapın, kaynakları daha etkin kullanın.
 • Personel ataması, ekipman yönetimi gibi konularda kaynak yönetimi yapın.
 • Veri analitiği ile sürekli performans izleme ve iyileştirme sağlayın.
 • Hizmet kalitesini optimize edin. Hızlı yanıt ve etkin iletişimle iç kullanıcı ve müşteri memnuniyetini artırın.
 • Kaynak yönetimi süreçlerinin otomasyonu ve iyileştirilmesi ile maliyetleri azaltın.

İş Emri Yönetimi

Mobil İş Emriyle Görev Yönetim Verimliliğinizi Arttırın

 • Sınırsız iş emri – görev oluşturun, atayın ve yürütün.
 • Hizmet taleplerinin belirli bir iş akışına göre ilerlemesini sağlayın, gerekli durumlarda otomatik atama ve önceliklendirme yapın.
 • Hizmetlerinizi önceden planlayın, ekibinizin günlerini önceden planlamasına olanak tanıyın.
 • İş emirlerini istediğiniz yerden istediğiniz cihazdan oluşturun, atayın ve yönetin.
 • Çözüm sürelerini izleyin ve performansı sürekli artırın.
 • Hizmet taleplerini hızlı bir şekilde çözerek iş sürekliliğini sağlayın.
 • Etkileşimi kolaylaştırın, talep durumu hakkında güncel bilgiler sağlayın.

Yardım Masası

Maliyet Azalırken, Operasyonel Performansı Artırın

 • Taleplerle ilgili bütün ayrıntıları görün, geçmiş yanıtları inceleyin ve taleplerle ilgili önceliklendirmeler yapın.
 • Acil durumlarda otomatik çağrılar oluşturun, hızlı müdahale imkanı sağlayın.
 • Tekrarlayan yanıtları ya da sistem tarafından gönderilen uyarı mesajlarını otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin.
 • Veri analizi ve raporlama araçlarını kullanarak raporlama ve dökümantasyon oluşturun.
 • Bilgi bankası aracılığı ile yapılan aramaların bir kısmının yardım masası personeline ulaşmadan, bilgi bankasındaki yönlendirmelerle çözüme kavuşturulmasını sağlayın.

Sözleşme Yönetimi

Hizmet Tedarikçilerinizin Sözleşmelerini Yönetin

 • Sözleşme yönetimiyle, iş ortaklarınızla aranızdaki taahhütleri belirleyin, takip edin, riskleri azaltın.
 • Hizmetlere performans ölçümleri için metrikler, KPI’lar, SLA hedefleri bağlayın.
 • Sözleşme süreçlerini etkili ve verimli olarak yönetin, iş süreçlerindeki verimliliği artırın.
 • Sözleşme yönetim süreçlerini otomatize edin, izleyin, raporlayın.
 • Sözleşme şartlarının hukuki normlara uyumlu olarak yönetilmesini sağlayın ve hukuki sorunların önüne geçin.
 • Sözleşme kapsamındaki bütçe ve maliyet kontrolleri sağlayarak finansal yönetiminizi güçlendirin.

Raporlama Yönetimi

Raporlama Yapın, Doküman Oluşturun

 • Hizmet performansını ve kullanımını izleyin, hizmet aktivitelerini ve kontrol listelerini belgeleyin.
 • İlgili raporların düzenli olarak incelenmesiyle gelecekteki planlamaya katkı sağlayın.
 • Acil durumlarında anında bilgilendirme ve raporlama yapın.
 • Raporlarınızı grafikler, tablolar ve diğer görsel ögelerle birleştirip daha etkili sunumlar yapın.

Denetim Yönetimi

Operasyonel Mükemmelliği Sürdürün ve İyileştirin

 • Belirlenen denetim planları doğrultusunda operasyonel süreçleri adım adım inceleyin.
 • Tespit edilen uygunsuzlukları kayıt altına alın.
 • Düzeltici ve önleyici eylemlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlayın.
 • Denetim Performans Raporları oluşturun.
 • Denetim süreçlerinin etkinliğini ve denetçilerin yeteneklerini değerlendirin.
 • Denetim süreçlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yönelik önlemler alın.
 • Şeffaflığı artırarak organizasyon içinde ve dış paydaşlar nezdinde hesap verebilirliği sağlayın.

Temizlik Yönetimi

Temizlik İş Süreçlerini Optimize Edin

 • İş süreçlerini optimize edin, işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayın.
 • Temizlikte kullanılan varlıklarınızın düzenli bakımlarının yapılmasını sağlayın, ömürlerini uzatın.
 • Stok takibi yapın, malzeme talepleri ve tüketim analizi gibi özellikler sayesinde israfın önüne geçin.
 • İşletmenizin temizlik standartlarına ne kadar uygun olduğunu değerlendirin, iyileştirmeler yapın.
 • Acil durum planları oluşturun, temizlik ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahalesini sağlayın.
 • Temizlik personelinizin  performansını izleyin, iş gücü planlamasını optimize edin.

Öngörücü Hizmet Yönetimi

Islak Zemin Kullanımında Akıllı Hizmet Yönetimi Yapın

 • Toplanan tüm veriler ışığında windesk.fm ortamından açılan iş emirleri ile saha operasyonlarınızı hızlı ve doğru şekilde yönetin.
 • Çağrı tabanlı ve IoT sensörler ile kullanımlı öngörücü hizmet yönetimi yapın.
 • Ürünlerin takibinde etkin çözüm sağlayarak; ıslak zemin kullanımlarında azalma uyarısı, arızalı ürün tespit alarmı ve acil durum yönetimi sağlayın.
 • Akıllı Hizmet Yönetimi başlığı altında toplanan ve ihtiyaçlara göre sürekli çeşitlenen bu çözümlerden bazı örnekleri görün.
 • Sıvı Sabunluk Seviye Tespiti
 • Z Peçetelik ve Kâğıt Peçetelik Seviye Kontrolü
 • Atık Takibi
 • Sifon Kullanım ve Statü Bilgisi
 • Pisuvar Kullanım Bilgisi
 • Tuvalet Kapısı Kontrol Bilgisi
 • Temizlik Personeli Takibi.

Hastane Acil Durum Yönetimi

Sağlık Çalışanlarınızı Tehlikelerden Uzak Tutun

 • Hastane Acil Durum Yönetimiyle sağlık çalışanlarınızı ve hastalarınızı tehlikelerden uzak tutun.
 • Çalışma ortamlarını olası tehlike ve risk oluşumu açısından değerlendirin.
 • Sağlık çalışanlarından güvenlik birimlerine iletilen bildirimler sayesinde tehlike arz eden durumları kontrol altında tutun.
 • Sağlık çalışanlarınızın fiziksel, ruhsal ve sosyal durumlarının üst düzeye çıkartılmasını, sağlıklarında meydana gelebilecek riskleri en aza indirgemek için önlemlerin alınmasını sağlayan kablosuz haberleşme modülünü kullanın.
 • Risk analizi yapın, gerekli önlemleri planlayın acil durum senaryoları oluşturun.

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi ve Çöp Toplama Araçlarınızı Optimize Edin

 • Atık yönetim sürecini tanımlayın, manuel olarak süreci yönetin, gerekli cihazlarla otomasyon entegrasyonu sağlayın.
 • Atık Yönetiminde düşük güç tüketimi sağlayan LoRaWAN ve NB-IoT protokollü windesk.fm ve Controlix Atık Yönetimi modülünü kullanın.
 • Kablosuz olarak konteyner bazlı eş zamanlı izleme yaparak, doluluk oranları üzerinden çöp toplama araçları ile optimizasyon sağlayın.
 • LoRaWAN ve NB – IoT protokolleri aracılığıyla konteynerlere entegre edilen pilli modüler doluluk ve sıcaklık verilerini kablosuz olarak iletirken ilgili noktalara da alarm yoluyla bildirimler gönderin.
 • Çevre sağlığını direkt etkileyen bu süreci doğru olarak yönetin.

Sağlık Kampüsleri Tesis Yönetiminde

Tesis ve Enerji Verimliliği Yönetimi

Sağlık Kampüsleri için güçlü yetenekler ile donatılmış windesk.fm Enerji Verimliliği Yönetimi Çözümü; Elektrik, doğalgaz, su gibi enerji kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde yöneterek, yaşam alanlarının konforunu artırırken  enerji maliyetini azaltmayı hedeflemektedir.

Kontrol sistemleriyle entegrasyon sağlayan uygulama, IoT, Enerji Otomasyonu, veri analizi yöntemleri ile bina, tesis ve iş yerlerinde izleme ve kontrol çözümlerine destek sağlayarak önemli enerji tasarrufu sağlamaktadır. Eş zamanlı olarak aktarılan durum raporları ile enerji tüketim verileri anlık olarak izlenebilmektedir.

Haberleşme teknolojileri ile uzaktan programlanabilen enerji sistemleriyle enerji tüketimi optimize edilerek maliyetler düşürülmekte, sürdürebilir bir dünya için karbon ayak izinin azaltılmasının yanı sıra karbon salınımı da yüksek oranda düşmektedir.

Uzaktan Enerji Yönetimi

LoRa-WAN ve NB-IoT Benzeri
Haberleşme Teknolojileri

 • windesk.fm ve Controlix platformuyla uzaktan enerji yönetimi yapın ve kendi lokal sunucunuz üzerinden servis sağlayın.
 • Uzaktan enerji yönetimi için uzun mesafe veri aktarımı ve düşük güç tüketimi sağlayan LoRa-WAN ve NB-IoT benzeri haberleşme topolojilerini kullanarak, birçok alanda IoT sistemlerinin kullanımına öncelik verin.
 • Enerji yönetimi için kullanım alışkanlıklarınızı belirleyin ve uygun kaynak yönetimi yapın.
 • Stabil enerji kaynağı ve kablolama gerekmeksizin var olan sisteme entegre olun.
 • Uzaktan programlanabilen aydınlatma sistemleriyle enerji tüketiminizi azaltın, maliyetleri düşürün ve bakımlarınızı kolaylaştırın.

Enerji Tüketimi İzleme

IoT Sensörler, CAFM ve Manual Sistemli Veri Toplama

 • Enerji Verimli Tesis Yönetim Sistemiyle, IoT sensörler, CAFM sistemleri ve manuel girişler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri dijital olarak toplayarak kapsamlı bir veri toplama süreci sağlayın.
 • Veri toplama ve raporlama ile, enerji performans optimizasyonu için varlık performansı verilerinin 360 derece görünümüne sahip olun.
 • Tesisin enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyin. Belirli zaman aralıklarında enerji tüketim raporları oluşturun ve analiz edin.

Akıllı Otomasyon ve Enerji Kontrolü

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Tabanlı Analitik Altyapı

 • windesk.fm Enerji Verimli Tesis Yönetimi, size verileri analiz etmek için Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Tabanlı Analitik altyapısını kullanarak enerji tasarrufu ve optimizasyona yönelik akıllı öneriler sunar.
 • Enerji kullanımını optimize etmek için akıllı otomasyon ve kontrol sistemleri entegrasyonundan yararlanın.
 • Programlanabilir termostatlar, aydınlatma sistemleri ve diğer cihazlar arasında enerji tasarrufu sağlayın.