windesk.fm

Tekirdağ Şehir Hastanesi

Kullanılan Uygulamalar

  • windesk.fm Tesis Yönetimi
  • windesk.fm Yardım Masası

“Kamu Özel İş birlikteliği modeli altında, Akfen Holding tarafından yapılan 158 bin metrekare ve 566 yatak kapasiteli Tekirdağ Şehir Hastanesi Kasım 2020 tarihi itibariyle hizmete girmiş ve yine bu tarihte windesk.fm Tesis Yönetimi ve Yardım Masası uygulamaları devreye alınmıştır.”

windesk.fm PPP, PPP Şehir Hastaneleri’nde Ek-14, Ek-18 ve Ek-13 işletme hizmet modeline göre özelleştirilmiştir. Özelleştirilmiş Yardım Masası ve Tesis Yönetimi için hazır mahal, varlık, personel ve 19 farklı hizmet sözleşmesi, SLA servislerinin sunulduğu, performans tabanlı, tüm hizmet sağlayıcıları ve alt tedarikçilere işletme yönetim sistemine yönelik olarak gerçek zamanlı bir uygulama ortamında Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde çalışmaktadır.

windesk.fm, Çağrı Merkezi santrallerinin tüm özelliklerine “doğrudan entegrasyon” sağlayarak operatörlere tek bir arayüz üzerinden tüm hizmetlere erişim olanağı sağlamaktadır. windesk.fm PPP birçok sistem ve uygulama ile entegre çalışmaktadır. Saha Hizmetlerinde, saha personeli ve hastane personeli için tüm operasyonlar Android ve IOS mobil ortamdan Alt Yardım Masası özelliği ile bütünleşik olarak mobilize edilmektedir. Sahadaki her bir vaka için hem teknik hem de destek tesis hizmetlerinin görevleri aynı anda izlenmekte, analiz edilmekte ve SLA performans metrikleri kullanılarak ölçülmektedir. Gerçek zamanlı yönetim ve hizmet göstergeleri Yellowfin İş Zekası ve Raporlama aracıyla raporlanmaktadır.

Uygulama, her ay hizmet dönemi için mutabakat onay süreçlerini kullanarak işletmenin ve idarenin kullanımı için hazır bir hakkediş ve kesinti sistemini hazırlar. Tüm operasyona ait farklı hizmet kategorileri SLA performans metriklerine uygun denetim sistemi ile güvenceye alınır, uygunsuzluklar için vaka takibi yapılır ve denetim raporları ile denetim süreci desteklenir.