windesk.fm

Tesis ve Enerji Verimliliği Yönetimi

windesk.fm Tesis ve Enerji Verimliliği Yönetimi ; elektrik, doğalgaz, su, ısıtma gibi enerji kaynaklarını etkili ve verimli yöneterek, yaşam alanlarının konforunu artırırken  enerji maliyetini azaltmayı hedeflemektedir. Kontrol sistemleriyle entegrasyon sağlayan uygulama; IoT, enerji otomasyonu, veri analizi yöntemleri ile izleme ve kontrol çözümleriyle önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Eş zamanlı aktarılan durum raporlarıyla enerji tüketim verileri anlık olarak izlenebilmekte, haberleşme teknolojilerine sahip Uzaktan Enerji Yönetimiyle enerji verimliliği sağlamaktadır.

windesk.fm

Tesis ve Enerji Verimliliği Yönetimi Uygulamaları

Alan Yönetimi

Enerji Verimliliği için Alanlarınızın Kullanımını Optimize Edin

 • Tesisinize ait kat planı verilerini kullanarak çalışma alanlarınızın kullanımlarını en verimli düzeye çıkarın.
 • Tesisinizdeki alanları, alanlar içindeki varlıkları, enerji dağıtımlarını bütüncül bir şekilde izleyin.
 • Alanlarınızı işe uygun planlayarak enerji verimliliğinin yanı sıra çalışan konfor ve motivasyonunu artırın.
 • Alan kullanımınızı optimize edin, enerji kullanımınızı yönetin, bakım maliyetlerini minimize edin.
 • Alanlardaki enerji tüketen varlıklarınızın optimum kullanımı ve yönetimi için kaynak yönetimi yapın.


Varlık Yönetimi

Enerji Yönetiminde Kritik Varlıkların Etkin Yönetimi

 • Kritik varlıklarınızı IoT tabanlı sensörlerle izleyin, kestirimci bakım iş emirlerini tetikletin ve öngörülemeyen kesintileri engelleyin.
 • Varlıklarınızın bakım planlarını veri ve analizlere dayalı olarak gerçekleştirin, varlık yaşam döngülerini ve maliyetlerinizi optimize edin.
 • Varlıklarınızın konumunu, durumunu ve kullanımını izleyerek envanterinizi yönetin.
 • Varlıklarınızın enerji tüketimini anlık ve güvenilir verilerle takip edin. Günlük, aylık ve yıllık tüketim karşılaştırmalarını izleyin.
 • Veri toplama ve raporlama ile varlık performansı verilerinin 360 derece görünümüne sahip olun, enerji performans optimizasyonu yapın.

   

windesk.fm

IoT Tabanlı Varlık Durumu İzleme

 • IoT tabanlı cihazlar, varlıklarınızın çalışma durumunu tespit etmek amaçlı sensörlere sahiptirler. IoT tabanlı sensörler cihazların çeşitli sağlık parametrelerini izlemeye yönelik veri setleri oluşturur.
 • Bu veri setleri, durum tespiti yapıp, tahmin etmeye ve kanıtlanmış kestirimci bakım olarak otomatik iş emirlerini tetiklemeye yardımcı olurlar.
 • IoT tabanlı bu cihazlar, varlık performansını takip etmek amacıyla titreşim, akış ve sıcaklık gibi çeşitli ölçüm parametrelerini yakalamaktadır.
 • Varlık Performansı İzleme modülü, varlık performans optimizasyonu sağlarken, varlık performansı verilerinin 360 derece görünümünü sunar.

Enerji Yönetimi

Enerji Verimliliğini Artırın, Kaynakları Optimize Edin

 • Enerji tüketimini izleme, analiz etme, enerji verilerini raporlama ve enerji verimliliği önlemlerini planlayın.
 • İstenilen alanlarda, istenilen tarih aralıklarında tüketim verilerini kontrol edin, tüketimlerle ilgili alarmlar oluşturun.
 • IoT sayaç tüketim takibi ve lokasyon tüketim takibi yapın. Verilerinizi kıyaslayarak enerji verimliliği için gerekli kararları kolaylıkla alın.
 • Aydınlatma kontrolü özelliği ile otomatik ışık kontrolü ve programlanabilir aydınlatma sistemleri aracılığıyla enerji verimliliğinizi artırın.
 • Kaynak takibinin anlık ve güvenilir verilerle sağlayın. Günlük, aylık ve yıllık tüketim karşılaştırmaları yapın, kaynak tasarrufu sağlayın.
 • Çevresel kontrol özelliği ile bina içi hava kalitesi, su tüketimi ve çevresel etkileri izleyin.

Uzaktan Enerji Yönetimi

LoRa-WAN ve NB-IoT Benzeri Haberleşme Teknolojileri

 • windesk.fm – Controlix haberleşme platformuyla kendi lokal sunucunuz üzerinden, stabil enerji kaynağı ve kablolama gerekmeksizin uzaktan enerji yönetimi yapın.
 • Uzaktan enerji yönetimi için uzun mesafe veri aktarımı ve düşük güç tüketimi sağlayan LoRa-WAN ve NB-IoT benzeri haberleşme topolojilerini kullanarak, birçok alanda IoT sistemlerinin kullanımına öncelik verin.
 • Enerji yönetimi için kullanım alışkanlıklarınızı belirleyin ve uygun kaynak yönetimi yapın.
 • Uzaktan programlanabilen aydınlatma sistemleriyle enerji tüketiminizi azaltın, maliyetleri düşürün ve bakımlarınızı kolaylaştırın.

Enerji Tüketimi İzleme

IoT Sensörler, CAFM ve Manual Sistemli Veri Toplama

 • Enerji Verimli Tesis Yönetim Sistemiyle, IoT sensörler, CAFM sistemleri ve manuel girişler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri dijital olarak toplayarak kapsamlı bir veri toplama süreci sağlayın.
 • Veri toplama ve raporlama ile, enerji performans optimizasyonu için varlık performansı verilerinin 360 derece görünümüne sahip olun.
 • Tesisin enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyin. Belirli zaman aralıklarında enerji tüketim raporları oluşturun ve analiz edin.

Akıllı Otomasyon ve Enerji Kontrolü

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Tabanlı Analitik Altyapı

 • windesk.fm Enerji Verimli Tesis Yönetimi, size verileri analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı analitik altyapısını kullanarak enerji tasarrufu ve optimizasyonuna yönelik akıllı öneriler sunar.
 • Enerji kullanımını optimize etmek için akıllı otomasyon ve kontrol sistemleri entegrasyonundan yararlanın.
 • Programlanabilir termostatlar, aydınlatma sistemleri ve diğer cihazlar arasında enerji tasarrufu sağlayın.

Mobil Uyguma

İş Süreçlerini Daha Verimli Hale Getirin

 • Bakım taleplerini ve acil durum bildirimlerini mobil uygulama üzerinden oluşturun ve çalışan verimliliğini artırın.
 • İş emirlerinin durumunu, ilerleme ve tamamlanma durumlarını takip edin. Canlı veri analizi, karar alma süreçlerinizi destekleyin.
 • Barkod veya QR kod okuma gibi özellikler, varlık tanımlama sürecini hızlandırın.
 • Bakım bildirimlerini, diğer kullanıcılara hızlı bir şekilde iletin ve izlenebilir yapın.
 • Hızlıca iş güvenliği ve risk değerlendirmeleri yapın.
 • Gereksiz veri girişlerini engelleyin, iş güvenliği ve risk değerlendirmeleri yapın.
 • Saha çalışanlarına gerçek zamanlı güncel veri sağlayın.

Raporlama

Performans İzleme ve 
Analitik

 • Enerji tüketimi ve verimlilik süreçlerinin performansını ölçün ve raporlayın.
 • Bina, tesis veya kampus enerji tüketim maliyetleri, varlık durumu, çalışma sürekliliği, personel gücü gibi performans göstergelerini analiz edin.
 • Anormallikler veya aşırı enerji tüketimi durumunda otomatik uyarılar ve bildirimler alın.
 • Akıllı İş Zekası yönetimiyle anlık değişikliklere hızla müdahale edin.
 • Karar destek sistemiyle operasyonel süreçleri optimize edin ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olun.
 • Acil durumlar veya potansiyel sorunlar konusunda bilgilendirmeleri raporlayın.

Tesis ve Enerji Verimliliği Yönetimi Uygulama Örneği

Veriye Dayalı Raporlama

Enerji ve Tüm Varlıklar Genelinde Veriye Dayalı Kararlar

 • windesk.fm Enerji Verimli Bina Yönetim Sistemi portföyler, tesisler, konumlar, alanlar ve bireysel varlıklar genelinde enerji performansına ilişkin görünürlük sunarak veriye dayalı kararlar almanıza olanak tanır.
 • Enerji tüketimini azaltmanın çevresel etkilerine vurgu yapın, paylaşın.
 • Sürdürülebilir enerji uygulamalarının kullanımının çevresel sürdürülebilirlik açısından faydalarını anlatın.

Tesis ve Enerji Verimliliği Yönetimi Uygulama Örneği

Raporlama - Maliyet Analizi

Azalan Maliyetler ve Artan Karlılık

 • windesk.fm Enerji Verimli Bina Yönetim Sistemi, operasyonel maliyetleri ve giderleri optimize ederek, enerji harcamalarınızı azaltın, kârlılığınızı artırın.
 • Enerji tüketimine ilişkin maliyetleri izlerken raporlama yapın.
 • Enerji verimliliği artışının maliyet tasarrufuna nasıl katkı sağlayabileceğini grafiklerle görün, gösterin.