Varlık Yönetimi

Kritik Varlıklar için Sensör–IoT Teknolojileri

Varlık yönetimi, bir kuruluşun sahip olduğu varlıkları etkili bir şekilde yönetme sürecidir. Bu varlıklar, fiziksel, finansal ve hatta insan kaynakları gibi çeşitli unsurları içerebilir. Fiziksel Varlık Yönetimi, varlıkların yaşam döngüsü boyunca tanımlanması, izlenmesi, bakımı, optimize edilmesi ve nihayetinde elden çıkarılması süreçlerini kapsar. windesk.fm Varlık Yönetimi uygulaması, ileri seviye İş Zekası aracı kullanılarak uygulamaya ait verilere entegre olarak gerçek zamanlı raporlar, yönetim panelleri ve performans metrikleri gibi analitik veriler ile doğru karar destek ortamı sağlanır.

Varlık Yönetimi Temel Bileşenleri

Verimliliği Artırmak: Varlıkların etkili bir şekilde kullanılması ve bakımı, operasyonel verimliliği artırır.

Maliyetleri Azaltmak: Varlık yönetimi, bakım stratejileri ve performans analizleri aracılığıyla maliyetleri optimize etmeye yardımcı olur.

Riskleri Yönetmek: Varlık yönetimi, potansiyel arızaları önleyerek iş sürekliliğini sağlamak ve operasyonel riskleri yönetmek için kullanılır.

Varlık Performansını Artırmak: Varlıkların etkin bir şekilde yönetilmesi, genel varlık performansını artırır ve uzun vadeli sürdürülebilirliği destekler.

Süreç Takibi: İş emirlerinin süreç adımlarını izleme ve gerekirse revize etmesi sürecinde süreçlerinin optimize edilmesin ve performansın iyileştirilmesi sağlanır.

Faydalar

Varlıklarınızın Performansını ve Yaşam Sürelerini Artırın

  • Kritik ve hizmet sürekliliği öne çıkan varlıklarınızda sensör – IoT teknolojileri kullanılarak proaktif hizmet yaklaşımı yapın.
  • Tesisinizdeki varlıklarınızı izleyin, envanterlerinizi yönetin, bakım, yükseltme veya yenileme planları oluşturun ve varlıklarınızın yaşam döngülerini optimize edin.
  • Düzenli bakım planlarını oluşturarak kesintileri azaltın.
  • Performans ve kullanımlarını izleyin ,verimliliklerini artırın.
  • Varlıklarınızın bakım planlarını, veri ve analizlere dayalı olarak gerçekleştirin.
  • Maliyetleri tahmin edin, yıllık bütçe giderlerini bilgi tabanlı hazırlayın.
  • Bakım stratejileri ve performans analizleri yapın, maliyetlerinizi optimize edin.