windesk.fm

Veri Analitiği ve Raporlama Yönetimi

windesk.fm Veri Analitiği ve Raporlama Yönetimi, windesk.fm CAFM çözümlerinde tüm analitik iş akışlarını basitleştirir. Veri analitiği uygulama platformu; iş ve operasyonel verilerinizi hazırlamaya, bağlamaya, gösterge tabloları oluşturmaya, yönetim raporları hazırlamaya kadar birçok alanda size yardımcı olur.

Raporlama Yönetimi

Sürdürülebilir Bir Karar Destek Sistemi

 • Rutin operasyonel raporlarınızın yanı sıra iş zekâsı analiz ve rapor aracı ile farklı veriler ve konular için sürdürülebilir bir karar destek sistemi oluşturun.
 • Tesisinizdeki tüm operasyon süreçlerine ait verileri gerçek zamanlı olarak kayıt altına alın.
 • Operasyonlara ilişkin veri ve raporlarınızda daha fazla görünürlük sağlayın.
 • Veri ve raporlarınıza performans metrikleri tanımlayarak izlemek istediğiniz konulara hedefler bağlayın.

İş Zekası Yönetimi

Anlık Değişikliklere Hızlı Müdahale Edin

 • Bakım maliyetleri, varlık durumu, çalışma sürekliliği, personel gücü gibi performans göstergelerini analiz edin.
 • Rol ve yetki tanımlarına göre rapor setlerine yetki verin, departmanlar arası veri gizliliğini sağlayın.
 • İşletmenizin geçmiş performansını değerlendirin ve gelecekteki eğilimleri tahmin edin.
 • Karar destek sistemiyle operasyonel süreçleri optimize edin ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olun.
 • Süreçleri veri odaklı bir bakış açısıyla yönetin.
 • İşletmenizin performansını artırın, süreçleri etkin hale getirin, stratejik kararlar alın.


windesk.fm CAFM ortamına gömülü olarak çalışan veri analitik uygulama platformu
üst yönetim dahil olmak üzere tesis yöneticilerine ve operasyon birimlerine 
dört faklı başlık altında çözüm sağlar.

01 Aksiyon Temelli Gösterge Paneli
02 Otomatik İş/Operasyon İzleme
03 Yönetim Raporları
04 Self – Servis Raporlama

01

Aksiyon Temelli Gösterge Paneli

 • windesk.fm CAFM veri analitik çözümünün sunduğu gösterge panelleri, operasyonel yönetimlerin eyleme geçmesi için tesisteki operasyonel süreçlere ait verilerin görselleştirilmesini ve anlamlı hale getirilmesini sağlar.
 • Üst ve orta seviye yönetimler için genişletilmiş akıllı, okunabilir aksiyon temelli gösterge panellerine sahiptir.
 • Gösterge panellerindeki metrikler ile farklı veri kaynaklarından gelen veriler görselleştirilir.
 • Stratejik ve operasyonel gösterge panelleri birden fazla sekmeye dağıtılarak operasyonel kontrol paneli raporları mini grafikler ve bağlamsal eylemlerle gerçek hayata sunulur.

02

Otomatik İş / Operasyon İzleme

 • Tesislerinizde  İş/Operasyon İzleme Çözümü, verilerinizde önemli değişikliklerin ne zaman ve neden gerçekleştiğini bilmenize ve İş/Operasyon süreçlerinde çözüm yönetim kararlarınıza destek olur.
 • Veri analitik çözümü ile verileri otomatik olarak izlemek için eşik bazlı uyarılar veya veri altyapısında sinyaller kullanılır. Tanımlanan sinyal ve eşik uyarılarının otomatik yönetimi sağlanır.

03

Yönetim Raporları

 • windesk.fm CAFM veri analitik çözümü tesis yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu görsellikte ve kolay okunan profesyonel veri odaklı yönetim raporları ve sunumlarının oluşturulmasını sağlar.
 • Günlük, haftalık ve aylık operasyonlarınıza ait faaliyet raporları sunar.
 • Yönetim ve operasyonel raporlama sürecinde normal raporlar haricinde tamamen gömülü videolar, resimler ve diğer etkileşimli ortamlarla, iş ve operasyon hizmet süreçleri güçlendirilir.


04

Self – Servis Raporlama

 • windesk.fm CAFM ve analitik platformu sezgisel self-servis rapor motoru, karmaşık verileri yararlı yanıtlara dönüştürür. Deneyimli bir veri analistinden teknik olmayan bir iş kullanıcısına kadar herkesin kontrollü bir şekilde raporlar oluşturmasına olanak tanır.
 • Veri analitik platformunda gelişmiş rapor oluşturucu, hızlı grafikler veya kılavuzlu doğal dil sorgusu (NLQ) arasından, kolay seçimler yapılır ve veriye dayalı karar verme eylemi tesis ve iş yeri yönetimlerine çok hızlı sunulur.