Yazılım Teknik Ekip Yöneticisi

Farklı sektörlerde kullanılan Bilgisayar Destekli Tesis Yönetim Yazılımları (CAFM Software) geliştiren, müşteri lisans kurulumlarını yapan, Proje gerçekleştirim hizmeti sağlayan ve müşterileri için destek hizmetleri sunan firmamız için, Yazılım Geliştirme Departmanımızda görevlendirilmek üzere “YAZILIM TEKNİK EKİP YÖNETİCİSİ ” istihdam edilecektir.

Genel Özellikler

• Üniversitelerin bilgisayar, yazılım veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
• Benzer görevlerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
• Çok iyi düzeyde organizasyonel düzenleme, planlama, görevlendirme ve ekip yönetme becerisine sahip olmak
• Başlıca güncel yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübeli, çevik yöntemleri kullanmış olması (JİRA)
• Teknolojik gelişim, yeni ürün ve ArGe yol haritası hazırlamak
• Güvenli ve kod kalitesi yükesek yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak, standartları organizasyonda kullandırmak
• Yeni teknolojilerin PoC’lerini yapmak ve yazılım mimari altyapısında yeniliği teşvik etmek
• Kurumsal Müşteri ve Teknoloji Ortakları ile birlikte çalışma iş deneyimine sahip olmak
• İyi düzeyde İngilizce bilmek,

Teknik Yetkinlikler ve Özellikler

• Açık kaynak yazılım ve Mikro servis mimarilerde (Software/Platform Architect) yazılım geliştirmede,
• Bulut Mimarilerde iyi seviyede deneyim, AWS, Azure,vb ticari bulut sağlayıcı ortamlardan en az birinde,
• NodeJS, NextJS, Node çatılarında,
• Javascript ve TypeScript konusunda,
• Graph, Neo4J, SQL/NoSQL DB teknolojilerinde,
• Github, ürün versiyon kontrol süreçlerinde,
• Git konusunda (branching, merging) ve stratejilerinde, React / Vue / Angular çatılarından en az birinde,
• Kafka, Gateway, Service Mesh konularında,
• Devops test otomasyon süreçlerinde,
• CI/CD pipeline, Kubernetes, Opensift konularında,
• Büyük veri (Apache stack, Clickhouse) uygulamalarında,
• Flutter ve Uygulama/Sistem Mimarisinde,
• İş Zekası (BI, AI) konularında,
“İyi Seviyede Deneyim/Tecrübe” aranmaktadır.

Görev Tanımı

Açık kaynak ve Mikroservis mimaride geliştirilen, geliştirilecek, bakımı yapılacak
ürünümüzün takım planlaması, iş/takvim planlaması, takım/ların performans tabanlı
izleme/yönetimi, 3’er aylık dönelerde iş/ürün yol haritası faaliyetlerinden Departman
çalışanlarına yönelik yöneticilik, mentorluk, koçluk ve uygulamalı rol/faaliyetlerden
sorumlu olmak.
• Kurumsal Bilgi teknolojileri stratejisine uygun şekilde çözüm mimarilerini
tasarlamak, geliştirmek, uyarlamak ve uygulanmasını (onprem – Cloud)
sağlamak
• Çevik yazılım yaşam döngüsü süreçlerini, ürün geliştirme hedeflerine uygun
şekilde yapılandırmak ve sürekliliğini sağlamak
• Kod kalitesini güvenceye almak , test süreçleri ve uygulamaları konusunda
çalışmalar yapmak, hayata geçirmek
• Yazılım ürünlerinin zamanında ve ihtiyaçlara uygun şekilde ve takvimde
geliştirilmesi için ortamları hazırlamak
• Çözüm planlarının iş süreç hedefleri, veri, yazılım ve entegrasyon mimarisi ile
uyumlu olmasını güvenceye almak.
• İş gruplarından gelen uygulama gereksinimlerini detaylı biçimde analiz edilerek
doğru bileşenler ve eforla geliştirilmesini sağlamak.
• Ürün geliştirme takım/larının performansını takip etmek, belgelemek ve takım
iyileştirme faaliyetlerini desteklemek.
• Ürün lisanslama, performans ve güvenlik konularında gerekli faaliyetleri
gerçekleştirmek
• Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici yöntemler önermek.
• CI/CD süreçlerini izlemek, geliştirmek ve iyileştirmek.
• Satış öncesi süreçlerde PoC faaliyetleri, teknoloji iş ortakları ile çalışma ve
teknik bilgi ve belgeleri Satış birime sağlamak,

İş Başvuru Formu